Геоінформаційні технології в управлінні розвитком міст

Сучасне містобудування вже неможливо уявити собі без компютерних технологій. Компютер на столі у проектувальника став такою ж необхідною річчю, як лінійка, олівець та калькулятор. Найбільш передовим напрямком компютерних технологій сьогодні є географічні інформаційні системи (ГІС).

В найбільш узагальненому вигляді ГІС складається з двох баз даних: картографічної та семантичної (аналітичної, атрибутивної), а також підсистем маніпулювання цими даними.

Графічна база даних формується на основі однієї, або декількох електронних карт, які вводяться в комп’ютер методом дигіталізації (оцифровки), або сканування паперових носїїв. Під паперовими носіями розуміється будь-яка карта, або схема.

Семантична базаданих включає текстові та цифрові записи, таблиці, схеми, малюнки, що органічно пов’язані з графічною базою даних.

Серед підсистем маніпулювання картографічними та семантичними даними можна виділити: підсистему збору даних, підсистему зберігання та вибірки даних, підсистему маніпулювання даними та їх аналізу, підсистему виводу даних.

Геоінформаційні системи займають особливе місце серед сучасних компютерних технологій. На сьогодні ГІС застосовуються практично в усіх галузях господарства. Серед головних сфер застосування геоінформаційних систем можна назвати такі:

 1. Оцінка природних умов та ресурсів.

 2. Геологія, добування корисних копалин.

 3. Навігація.

 4. Метеорологія.

 5. Екологічні питання.

 6. Земельний кадастр та оцінка земель.

 7. Бізнес та маркетинг.

 8. Транспорт та інженерна інфраструктура.

 9. Містобудування.

 10. Географія.

 11. Військова справа.

 12. Містобудування.

Зараз ГІС це автоматизована система, яка складається з картографічної та семантичної баз даних, має розвинуті засоби відображення та програмне забезпечення, яке відповідає сучасним потребам замовника.

На сьогодні в світі розробкою програмного забезпечення для ГІС займається велика кількість компаній і фірм. Найбільш відомими серед ниє є ESRI (до 40% світових продаж) та INTERGRAPH (до 15%).

Було б помилковим вважати, що ГІС – це в основному програмне забезпечення. Насправді програмне забезпечення (разом з технічним обладнанням) складає лише до 20% загальної вартості ГІС. Основною складовою сучасної ГІС є дані (до 80% її загальної вартості).

Серед багатьох функцій ГІС для проектувальників найбільш важливими є такі:

 1. Можливість візуалізації різноманітних картографічних обєктів, масштабування, пересування по електронній карті, отримання відповіді на запитання: що це за обєкт, де він знаходиться, яка його назва, що знаходиться поряд з ним.

 2. Геометричні виміри на карті: довжина та площа окремого обєкту.

 3. Підтримка топологічних взаємовідносин між обєктами і їх перевірка за допомогою геометричної коректності карти (замкненість полігонів, звязність, прилеглість).

 4. Створення власної бібліотеки умовних знаків.

 5. Підтримка кількох картографічних проекцій.

 6. Можливість введення картографічної та аналітичної інформації.

 7. Створення тематичних карт та планів (опорний план, схема транспортно мережі, схема перспективного розвитку населеного пункту тощо) та друкування цих карт за допомогою периферійного обладнання.

 8. Моделювання просторових процесів з метою отримання інформації про якісний стан території, а також про динаміку розвитку обєкту.

 9. Створення тривімірних моделей, робота з рельєфом.

 10. Вирішення транспортних задач (найкоротша віддаль на графі тощо).

Основним елементом ГІС є картографічна база даних (КБД). В свою чергу КБД створюється на основі обробки інформації на паперовій карті (варіанти: аерофотознімок, космічний знімок, металевий лист).