Проект

Проект (П) розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, кошторисної вартості будівництва.
П розробляється на підставі завдання на проектування, вихідних даних та схваленої при тристадійному проектуванні попередньої стадії.

Пояснювальна записка
1. Вихідні дані для проектування.
2. Коротка характеристика об’єкта, дані про проектну потужність об’єкта (місткість, пропускна спроможність).
3. Дані інженерних вишукувань.
4. Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, заходи щодо енергозбереження тощо (згідно з ДСТУ Б А.2.2-8).
5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.
6. Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.
7. Рішення з інженерного захисту територій і об’єктів.
8. Доступність території об’єкта для маломобільних груп населення.
9. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7.
10. Розділ із забезпечення надійності та безпеки.
11. Основні техніко-економічні показники.
12. Економічний розрахунок ефективності інвестицій.
13. Розділ із науково-технічного супроводу (за потреби).
14. Відомості з обсягами робіт.
15. Розрахунок категорії складності.
Архітектурно-будівельні рішення
Технологічна частина
Рішення з інженерного обладнання

Основні креслення
– Ситуаційний план у одному з таких масштабів 1:2 000, 1:5 000 або 1:10 000.
– Генеральний план на топографічній основі у масштабі 1:500 або 1:1 000.
– Принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення.
– Схема транспортно-пішохідних зв’язків (за необхідності).
– План трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій.
– Плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них.
– Плани фундаментів, поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у одному з таких масштабів 1:50, 1:100 або 1:200; основні вузли спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі огороджувальних конструкцій у масштабі 1:25.
– Інтер’єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування).
– Каталожні аркуші при використанні проектів (проектних рішень) повторного застосування.
– Плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів (проектних рішень) повторного використання.
– Принципові схеми влаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціонування повітря, зв’язку та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження.
– Технологічні компонування з планами розміщення (розташування) основного устаткування.
– Вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального виготовлення.
Організація будівництва
Кошторисна документація