Детальний план території

В населених пунктах:

 • розробляється на основі генеральних планів насеених пунктів;
 • визначає планувальну організацію та розвиток території.

За межами населених пунктів:

 •   розробляється відповідно до схеми планування території;
 •   визначає функціонального призначення територій.

ДПТ розробляється у відповідності до:
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”
ДБН Б.1.1-14:2012. «Склад та зміст детального плану території»

ДПТ визначає:

 1.   принципи планувально-просторової організації забудови;
 2.   червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 3.   функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї або декількох земельних ділянок, розподіл територій відповідно до будівельних норм, державних стандартів та правил;
 4.   містобудівні умови та обмеження (у випадку відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень відповідно до плану зонування території;
 5.   потреба у підприємствах та організаціях з обслуговування населення, місце їх розташування;
 6.   доцільність, об’єм, посідовність реконструкції забудови;
 7.   черговість та об’єм інженерної підготовки території;
 8.   систему інженерних мереж;
 9.   порядок організації руху транспорту та пішоходів;
 10. порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території складається з графічних та текстових матеріалів.
У складі детального плану території розробляється проект землеустрою стосовно благоустрою території для містобудівних потреб.

Склад, зміст, порядок розробки та затвердження детального плану території визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Детальний план території, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” є загальнодоступним окрім частини, що стосується інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може входити до складу детального плану території як окремий розділ.
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.
Детальний план території розглядається та затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого у встановленому Законом “Про регулювання містобудівної діяльності” порядку плану зонування території – відповідною сільською, селищною, міською радою.
Детальний план території не підлягає експертизі.

Зміни до детального плану території дозволяється вносити за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту і плану зонування території.