Генеральний план населеного пункту

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН – ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО РЕГУЛЮЄ РОЗВИТОК МІСТА.

Генеральний план населеного пункту – основний документ з плануваннятериторії.
Призначення ГП – визначення та реалізація довгострокової містобудівної політики органу місцевого самоврядування щодо використання i забудови території населеного пункту.
ГПрозробляється в інтересах населення та з врахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Генеральний план визначає:
• напрямки i межу територіального розвитку населеного пункту,
• функціональне призначення i будівельне зонування території,
• території для розміщення об’єктів загальноміського або загально селищного значення,
• принципи організації вулично-дорожньої мережі i дорожнього руху,
• принципи організації інженерного обладнання, інженерної пiдготовки i благоустрою,
• принципизахисту території вад небезпечних природних i техногенних процесів,
• принципи охорони природи
• принципи охорон історико-культурної спадщини,
• черговість освоєння території.

Генеральний план населеного пункту розробляється для територіїнаселеного пункту з включеннямприміськихтериторій
Генеральний план населеного пункту містить положення щодо планування території і відповідні схеми (карти).

Положення щодо планування території, які наводяться у генеральних планах, містять у собі:
• мету і завдання планування території населеного пункту;
• перелік заходів щодо планування території населеного пункту і рекомендації щодо етапності їх реалізації, обґрунтування та аналітичні матеріали.

На схемах, що наводяться в генеральному плані населеного пункту, відображаються:існуючі та передбачені межі населеного пункту, а також населених пунктів, що входять до складу населеного пункту, міської, селищної, сільської ради;
Склад Генерального плану населеного пункту:

Текстова частина ГП відображає:
• аналіз стану відповідної території, проблем і напрямків її комплексного розвитку;
• обґрунтування варіантів планування території;
• перелік заходів щодо планування території;
• пропозиції з планування території, етапи їх реалізації;
• основні розрахункові техніко-економічні показники розвитку населеного пункту.

Графічна частина ГП:
• Схема розташування населеного пункту в системі розселення
• План існуючого використання території
• Схема існуючих планувальних обмежень
• Модель перспективного розвитку населеного пункту
• Генеральний план (основне креслення)
• Схема проектних планувальних обмежень
• Схема вулично-дорожньої мережі , міського (сільського) та зовнішнього транспорту.
• Схема інженерного обладнання території
• Схема інженерної підготовки та захисту території
• Схема «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час
• Інші схеми.