Cхеми планування території на регіональному рівні

У містобудівній практиці на регіональному рівні розробляються:

 • Схеми планування територій областей та Автономної Республіки Крим;
 • Схеми планування територій груп областей та транскордонних регіонів;
 • Схеми планування територій адміністративних районів.

Особливе значення мають проекти, які стосуються планування спільного розвитку територій кількох областей, або розвитку транскордонних регіонів, які охоплюють суміжні території України та сусідніх держав.

Схеми планування окремих частин території України використовуються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для:

 • Підготовки проектів регіональних програм соціального-економічного розвитку України, інших державних програм – з питань охорони земель, охорони здоров’я населення, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму;
 • Вибору трас та проектування на території окремих регіонів найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, будівель і споруд;
 • Створення резерву територій, призначених для перспективних містобудівних потреб регіонального значення, та визначення режиму використання земель;
 • Вирішення інших питань використання територій на регіональному рівні.

ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» розробляє схеми планування територій району.

Основними завданнями схеми планування територій району є:

 • Обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
 • Урахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, пожежного та іншого законодавства;
 • Обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • Забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
 • Визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • Розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • Розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

Склад вихідних даних для розробки схеми планування території району наведено у ДБН Б.1.1-13:2012.